Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Birim Görevleri

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek
 2. Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içersinde yapmak,
 3. gereken tedbirleri almak.
 4. Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili birimle işbirliği yaparak sağlamak.
 5. İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, rapor hazırlamak ve öneriler sunmak.
 6. Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
 7. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği
 8. Yapmak.
 9. Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve
 10. kurumları/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
 11. Aile hekimliği işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplamalarını yapmak, istatistik ve programlarını
 12. hazırlamak.
 13. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek.
 14. Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 15. İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içersinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini
 16. Sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın plan ve programında göz önünde bulundurmak.
 17. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Dr.Özer ÖZEN


1976 Keban'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Halen Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

İsim SoyisimÜnvan
EDA YEŞİLSAĞLIK MEMURU
ELİF KÜÇÜKALEBE
PERVİN AYGÜNEBE
SERPİL POLATEBE
ÜLKÜ ŞAHİNKANATEBE
BERNA KÖKSAL NAMDARHEMŞİRE
TUNCER KÜÇÜKALTUNHİZMETLİ
CEVAT ÖZCANŞEF
FATİH DEMİRELTABİP
ÖZER ÖZENTABİP
ZEYNEP ÖZKANVHKİ.

Birim Faaliyetleri

 1. Aylık Formların Takibi
 2. Maaş Öncesi Performans Değerlendirmesi İtirazları
 3. Maaş Sonrası Performans Değerlendirmesi İtirazları
 4. Aile Sağlığı Merkezi Değerlendirme Formu
 5. Aile hekimliği Birimi Değerlendirme Formu
 6. ASM ve AHB'nin Olağan Dışı Durum, İhbar ve Şikayetlerinde Kullanılacak Denetim Formu ve İnceleme Tutanağı
 7. Aile Hekimliği Uygulaması ile İlgili Kişisel Şikayetin (4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu Gereği) Değerlendirilmesi
 8. Diğer Çalışmalar

Türİçerikİndirme Bağlantısı

Türİçerikİndirme Bağlantısı
FormEk 2 Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Formuİndirme Bağlantısı
FormEk 1 Aile Sağlığı Merkezi Değerlendirme Formuİndirme Bağlantısı
FormEk 3 Denetim Formuİndirme Bağlantısı
BelgeMaaş Öncesi Performans Değerlendirmesi İtiraz Dilekçesiİndirme Bağlantısı
BelgeMaaş Sonrası Performans Değerlendirmesi İtiraz Dilekçesiİndirme Bağlantısı
FormDoğum Beyan Tutanağıİndirme Bağlantısı
FormGebe Geç Tespit Beyan Tutanağıİndirme Bağlantısı
FormGöç Tespit Tutanağıİndirme Bağlantısı
Formİzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formuİndirme Bağlantısı
Formİzlem/Aşı Tutanağıİndirme Bağlantısı
FormTıbbi Beyan Tutanağıİndirme Bağlantısı
FormTSM Denetim Formuİndirme Bağlantısı
FormTSM Yerinde Tespit Tutanağıİndirme Bağlantısı
FormVefat Beyan Tutanağıİndirme Bağlantısı
FormPerformans İtiraz için Gerekli Evrakların Doldurulmasıİndirme Bağlantısı

test


Türİçerikİndirme Bağlantısı

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...