Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

Birim Görevleri

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 2. Çevre sağlığı ile ilgili projelerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken insan gücü, araç-gereç ve malzeme planlamasını ilgili birimlerle iş birliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 4. Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.
 5. Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin toplum sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı merkezi personeline bu konuda eğitim vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, görev alanı içinde yer alan ve kurum tarafından belirlenen her türlü üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.
 6. Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, içme-kullanma suyu sistemlerine yönelik geçici ve kesin kabul komisyonlarına katılmak.
 7. Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini yürütmek.
 8. Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini yürütmek.
 9. Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
 10. Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 11. Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 12. Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri yapmak veya yaptırmak.
 13. Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla hizmet içi eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
 14. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek.
 15. Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama yerleri, eğlence yerleri vb. ) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.
 16. Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak.
 17. Gayri Sıhhi Müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.
 18. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.
 19. Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak.
 20. Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
 21. Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak.
 22. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.
 23. Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 24. İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.
 25. Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 26. Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak.
 27. Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.
 28. Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.
 29. Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dahil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 30. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Uzm. Dr. Duygu SUVACI


1976 yılında Adapazarın'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adapazarı ve Ordu illerinde, lise öğrenimini Trabzon ilinde tamamlayarak 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. 2000 yılında mezun oldu. 2000-2002 yıllarında Samsun'da çalıştı. 2002 Nisan dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı'nda uzmanlık yapmaya hak kazanıp 2002-2008 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı.

Daha sonra Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı olarak Bitlis Devlet Hastanesinde 2 yıl zorunlu hizmet görevini tamamladı.

2009 yılı Eylül ayı Kurum içi Atama Kurasında Çarşamba Devlet Hastanesine Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı olarak atandı.

2011 Temmuz-2012 Mayıs tarihleri arasında Samsun İl Halk Sağlığı Laboratuarında Müdür Vekili olarak çalıştı.

Halen Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Çevre ve Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Yabancı dili İngilizce'dir. Evli ve iki çocuk annesidir.

İsim SoyisimÜnvan
DUYGU SUVACIUZMAN TABİP
ADEM AKDERESAĞLIK MEMURU
AHMET NİHAT KAYASAĞLIK MEMURU
ALİ ALTUNTAŞSAĞLIK MEMURU
BİLHAN ÇEVİKKOLSAĞLIK MEMURU
CEVDET KARACASAĞLIK MEMURU
DERVİŞ YILMAZSAĞLIK MEMURU
HAMİT AYANSAĞLIK MEMURU
HASAN TURHANSAĞLIK MEMURU
HÜSNÜ ORANSAĞLIK MEMURU
NAMİK BİTONSAĞLIK MEMURU
NİHAT KILIÇSAĞLIK MEMURU
SALİH ÇOLAKSAĞLIK MEMURU
ŞABAN GÜNGÖRSAĞLIK MEMURU
TÜRKAY ÇELEBİSAĞLIK MEMURU
YAŞAR ÇEKLİSAĞLIK MEMURU
FİKRET DAMARSAĞLIK MEMURU
AYŞE AVCIEBE
AYLA TEKİNMÜHENDİS
NALAN GÜNDÜZVHKİ.
RUKİYE KELEŞVHKİ.

Türİçerikİndirme Bağlantısı

Türİçerikİndirme Bağlantısı
FormİSG Eğitimleri 3 Aylık İstatistik Formuİndirme Bağlantısı
Form Fiyat Listesi2016 Fiyat Listesi Formuİndirme Bağlantısı
Formİş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantı Tutanağıİndirme Bağlantısı
FormKaza - Olay Bildirim Formuİndirme Bağlantısı
FormTehlike - Risk Formuİndirme Bağlantısı
FormRamakkala Olay Bildirim Formuİndirme Bağlantısı
FormTaahhütnameİndirme Bağlantısı
FormHekimlerden İstenecek Belgelerİndirme Bağlantısı
FormHizmet Sözleşmesi Yapılacak İşyeri Bilgi Formuİndirme Bağlantısı
Formİşyeri Hekimliği Aylık Çalışma Planıİndirme Bağlantısı
Formİş Akış Şemasıİndirme Bağlantısı


Türİçerikİndirme Bağlantısı

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...