Sürücü Raporları Hakkında

29.12.2015 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan “Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerin, ilgili mevzuatta yer alan usuller çerçevesinde ekte yer alan belgelerle yürütülecektir.Ekler

1:Ek1

2:Ek2

3:Ek3

4.Ek4

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...