Kanser Kayıt Merkezi’ne Teşekkür

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı olarak çalışmakta olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından International Incidence of Childhood Cancer, Volume 3 (IICC-3) yayınlanmış ve DSÖ’nün belirlediği kriterleri taşıyan ve yüksek veri kalitesi olan kanser kayıt merkezleri arasından Samsun’un yanı sıra 8 kanser kayıt merkezi (Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, Samsun ve Trabzon) verileri de dünya çocukluk çağı kanser istatistikleri arasında yer almıştır.

            İlimizin 2003-2012 yılları arasındaki çocukluk çağı kanseri verilerinin IARC tarafından yayınlandığı bu çalışmada emeği geçen ve kanser kayıtçılığı konusunda başarılı çalışmalarını sürdüren, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü, Kanser Kayıt Merkezi çalışanlarına Halk Sağlığı Müdürümüz Dr.Mustafa KASAPOĞLU tarafından teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.

 

Kanser Kayıt Merkezi’ne Teşekkür
Kanser Kayıt Merkezi’ne Teşekkür
Kanser Kayıt Merkezi’ne Teşekkür
Kanser Kayıt Merkezi’ne Teşekkür
Kanser Kayıt Merkezi’ne Teşekkür
Kanser Kayıt Merkezi’ne Teşekkür
Kanser Kayıt Merkezi’ne Teşekkür

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...