Ulusal Tütün Kontrol Programı

       Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanması, planda yer alan görevlerin yerine getirilmesi, çalışmaların koordinasyon ve takibinin yapılması, tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile mücadele ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İl Tütün Kontrol Kurulu 13/06/2017 Salı günü saat:14.00’de Vali Yardımcısı Hasan ÖZKAN başkanlığında Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 7.kat toplantı salonunda 21 üyenin katılımı ile yapılmıştır.

      4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinden İnsan Sağlığının Korunması hakkındaki kanun uygulamaları, yapılan çalışmalar ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgi verdi. 

Ulusal Tütün Kontrol Programı
Ulusal Tütün Kontrol Programı
Ulusal Tütün Kontrol Programı

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...