4207 Sayılı Kanun Eğitimleri Hakkında;

     Tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten ve “Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik” tarafından belirlenen usullere uygun olarak yazılmış uyarıların herkes tarafından görülebilir yerlere asılması gerekmektedir. İşaretler o mekân veya aracın yasak kapsamına girdiğinin ve bu mekân ya da araçlara giren insanların tütün ürünleri tüketmemesi gerektiğinin yazılı olarak anlatılmasıdır. Ayrıca, Kanun gereklerini yerine getirmek üzere gerekli adımların atıldığının bir göstergesidir. Yasal uyarı levhalarını asmayan tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile özel işletmelere cezai müeyyide uygulanır.

     Tüm kamu kurumlarında kendilerine bağlı her birim ve her bina için 4207 sayılı yasa ve Sağlık Bakanlığı’nın 2015/6 sayılı genelgesi uygulamalarını takip etmek ve ihlal tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulamak üzere kurum amiri tarafından yazılı olarak bir yetkilinin görevlendirilmesi ve yasal uyarı yazılarının alt kısmında bulunan “Bilgi: ……” satırına yetki verilen kişinin adı soyadı ve iletişim bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

     Bu kapsamda Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğünce yetkilendirilen personellere 15 Haziran 2017 Perşembe günü OMÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Pembe Salonda Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Tütün Birimi personelleri M.Levent SÜREK ve Belma TABLI tarafından eğitim verilmiştir.

4207 Sayılı Kanun Eğitimleri Hakkında;
4207 Sayılı Kanun Eğitimleri Hakkında;
4207 Sayılı Kanun Eğitimleri Hakkında;

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...