Halk Sağlığı Laboratuvarı

Halk Sağlığı Laboratuvarı Görevleri

  1. Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak; İnsani Tüketim amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.
  2. Atık suların ve yüzey sularının mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.
  3. İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.
  4. Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün Halk Sağlığı Açısından gerekli analizlerini yapmak.
  5. Halk Sağlığı Laboratuarları Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlamak.
  6. Klinik laboratuvar hizmeti vermek; beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.
  7. Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı diğer test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunmak.
  8. Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve vatandaşlara aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
  9. Halk Sağlığı Laboratuarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Halk Sağlığı Müdürlüğünün gerek gördüğü çalışmalara ve toplantılara katkıda bulunmak.

Labarotuvar Sorumlusu

No Birim
1 İdari Kısım
2 Biyokimya Laboratuarı
3 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı
4 Viroloji - Parazitoloji Laboratuarı
5 Çevre Birimleri Laboratuarı
6 Numune Kabul Raporlandırma
7 Su Mikrobiyoloji Laboratuarı
8 Güvenlik

Faaliyetler

İçerik Hazırlanıyor...

Numune Kabul Krıterleri için TIKLAYINIZ...

 

Türİçerikİndirme Bağlantısı
Fiyat ListesiFiyat Listesiİndirme Bağlantısı

Müşteri Memnuniyet Anketi için TIKLAYINIZ... "

 

Eğitim Sunum ve Notları

İçerik Hazırlanıyor..

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...