BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

T.C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, merkez ve taşra teşkilatı bilgi sistemleri unsurlarını, insan kaynaklarını, bilgi sistemleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarındaki güvenlik unsurlarını, tüm üçüncü tarafları, hizmet sağlayıcıları, sistem, veri ve bilgi kullanıcılarını ve kuralları kapsamında; bilginin toplanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbir almak; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinde bilgi güvenliği açısından uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Bilgi Güvenliği  Kurulu olarak 10.03.2016 tarinde taoplanılmış ve bilgi güvenliği klavuzu ve personel gizlilik sözleşmesi kabul edilmiştir. Klavuz ve eklerine ait linkler aşağıda verilmiştir.


  

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

Görevden Ayrılan Personelin Erişim Yetkileri Sonlandırılması ve Bilgi Zimmet Formu

 

Bilgi Güvenliği Eğtimleri

Samsun Halk Sağlığı Sunum
sunum 2

E posta guvenligi

Siber Güvenlik Sunumu

Sosyal Medya Sunumu

PowerPoint Formatındaki Tüm Eğitim Sunumlarını indirmek için tıklayınız.

 

 Yararlı Kaynaklar

 

Son Kullanıcı Güvenliği Dokümanları Sınır Güvenliği Dokümanları
Bilgi Güvenliği Yönetimi Dokümanları​​ Unix Sistemleri Güvenliği Dokümanları
Web Güvenliği Dokümanları Ortak Kriter Standardı
Veri tabanı Güvenliği Dokümanları Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü​​
Microsoft Güvenliği Dokümanları http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/​​​
Kablosuz Ağ Güvenliği Dokümanları Bilgi Güvenliği Sözlüğü
Sosyal Mühendislik ​​​Neden Bilgi Güvenliği?​

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...