Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Birim Görevleri

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.,
 3. Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
 4. Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.
 5. Toplum sağlığı merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
 6. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
 7. Adli tabiplik hizmetleri ile ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 8. İl kapsamında resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama hizmetlerine izin vermek, denetlemek.
 9. İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 10. Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
 11. Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
 12. Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 13. Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini sağlamak. Sağlık ile ilgili ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.
 14. Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.
 15. Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
 16. İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak.
 17. Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.
 18. Halk sağlığı laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının, fiziki yapı, konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu sağlamak ve Kurum ile yazışmalarını yapmak.
 19. Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak.
 20. Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

Şaban EROĞLU


Hazırlanıyor...

İsim SoyisimÜnvan
SELAMİ ORDUSAĞLIK MEMURU
ALİ AKARSUSAĞLIK MEMURU
BAYRAM KAYLAVAZSAĞLIK MEMURU
YUSUF ÇİĞDEMSAĞLIK MEMURU
DERYA GÜRGENYATAĞIEBE
FATMA BALCIEBE
GÜLAY KORKMAZEBE
SELMA BAYRAKEBE
GÜLAY ŞAHİNHEMŞİRE
GÜLENDEM AYDINHEMŞİRE
MÜDRİYE DEMİRCİHEMŞİRE
EMİNE ÖZDEMİRHEMŞİRE
FATMA COŞKUN HEMŞİRE
AYHAN ARAÇHİZMETLİ
HACER TÜRKENHİZMETLİ
KEMAL KANATHİZMETLİ
ÖZNUR EROLTABİP
YİLDİRAY DEMİRCİTIBBİ TEKNOLOG
FATMA YÜKSELVHKİ.
EDA ÇOMAK ASLANTAŞEBE
SELVER YILDIRIMEBE
EROL SELÇUKTABİP
HULKİ YAŞAR ÖNCÜLTABİP
MURAT ERKANTABİP
SEVTAP BALCITABİP
MUSTAFA TURUNÇTABİP

Türİçerikİndirme Bağlantısı

Türİçerikİndirme Bağlantısı
FormCeza İnfaz Kurumu Aylık Veri Bildirimiİndirme Bağlantısı
FormEvde Sağlık Hizmetleri Aylık Bigi Toplama Formuİndirme Bağlantısı
FormGeçici Koruma Altındakilere Sunulan Sağlık Hizmet Formu İndirme Bağlantısı
FormOkul Sağlığı Formlarıİndirme Bağlantısı


Türİçerikİndirme Bağlantısı

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...